Podpisując ten list można wyrazić swoje poparcie dla:

Szerzej o głosach i komentarzach na temat Listu w blogu tyndyryndy.

 

List - nasz głos o muzyce nieobecnej

 „Nasze melodie ludowe odznaczają się najwyższą artystyczną doskonałością. Uważam je za takie same arcydzieła jakimi w świecie większych form jest fuga Bacha czy sonata Mozarta"  Béla Bartók

Piszemy ten list przede wszystkim jako ludzie młodzi – artyści, akademicy czy po prostu miłośnicy uprawiający na co dzień różne zawody, dla których ważną, twórczą  przygodą w życiu było i jest spotkanie ze światem tzw. muzyki tradycyjnej, wcześniej zwanej ludową. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które aby tę muzykę poznać, musiało ją odnaleźć na własną rękę u artystów w ich zwyczajnych domach krytych eternitem, z dala od wielkich scen i stylizowanych prezentacji wytwarzanych na użytek masowego odbiorcy. 

Podjęlismy konkretny, wieloletni wysiłek nauki, praktykowania in crudo polskiej muzyki jako w pewnym sensie obcej, a na pewno nieznanej. Oznaczało to także zmaganie z własnymi i powszechnymi stereotypami, ignorancją, obojętnością, a także wyzwania w szerszym sensie – społeczne i kulturowe. Rodziło więzi i zobowiązania. Znaleźliśmy się w kręgu kultury szczególnie wrażliwej na instytucjonalizację, kultury, którą przyjęło się nazywać czynną, stanowiącej alternatywę dla modelu li tylko konsumpcyjnego. Konsekwencją tego było zadomowienie się w obszarze działań mało sformalizowanych, zindywidualizowanych czy niewielkich organizacji pozarządowych.

Przekaz artystycznych tradycji etnomuzycznych, jakiemu próbujemy sprostać, traktujemy jako osadzony w bardzo konkretnych realiach, a jednocześnie pochodzący z „przestrzeni dzieł wiecznych” i jako taki wyzwalający także dzisiaj, w XXI wieku, do uniwersalnych, najważniejszych pytań, które zawsze przecież stanowiły i stanowić będą o unikalnej energii i formach sztuki. 

Trzeba przy tym dodać, że uczestniczymy np. w „Warszawskich Jesieniach”, Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu, radiowej „Nowej tradycji”, projektach teatralnych czy warsztatach choćby w Gardzienicach czy Węgajtach, a zarazem w spotkaniach z artystami wiejskimi. Wszystkie te doświadczenia traktujemy jako równie ważne. Widzimy w nich continuum, w ramach którego każdy z nas odnajduje swój własny wyraz. Jesteśmy więc za tym, żeby nie dekretować granic sztuki muzycznej. Również w dużo szerzej zakreślonych perspektywach – kultury performatywnej, te granice lubią być czysto umowne.

Prowadzimy, a część z nas już od prawie 20 lat,  działania artystyczno-edukacyjno-eksploracyjne trochę na „ziemi niczyjej” czyli na stykach miasto/wieś, centrum/peryferia, salon/wiejska izba, profesjonaliści/amatorzy, szkoła/życie. Zrealizowaliśmy wieleset przedsięwzięć i projektów od małych, in situ warsztatów, wypraw i projektów artystycznych po większe, międzynarodowe festiwale, szkoły letnie. Zgromadziliśmy obszerną dokumentację. 

Jesteśmy przekonani, że spuścizna, którą się zajmujemy może być „żywą tradycją” w zmieniających się współczesnych kontekstach, elementem w programie tak pożądanej i potrzebnej edukacji muzycznej, stanowić inspirację dla indywidualności twórczych, a także istnieć – last but not least – jako nieoszlifowany diament, wartość sama w sobie (bo czyż przychodzi nam do głowy, aby poprawiać Nikifora?). 

Zapowiadane powołanie Instytutu Muzyki i Tańca oraz przyjęcie przez Polskę Konwencji o Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego stwarzają nową sytuację w dziedzinie, na losach której tak nam zależy. Współpraca wielu środowisk może przyczynić się do przetrwania tego unikalnego świata muzycznego jako obiektu więcej niz muzealnego. Pozostajemy z nadzieją na to oraz szacunkiem.

Remigiusz Mazur-Hanaj, Stowarzyszenie „Dom tańca” – Warszawa, Jacek i Alicja Hałasowie – Dom Tańca Poznań, Klaudia Niemkiewicz - Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury Tradycyjnej  „Zakresy” – Warszawa/Berlin, Małgorzata Zamorska – Trójwiejska Grupa – Gdańsk, Sopot, Gdynia, Zbigniew Butryn - Szkoła Suki Biłgorajskiej – Janów Lubelski, Krzysztof Butryn - STL – Lublin,  Olga Chojak – Centrala Muzyki Tradycyjnej – Wrocław, Piotr Fiedorowicz – Stowarzyszenie Krusznia – Suwalszczyzna, Krzysztof Gorczyca - Scena Studio In Crudo – Lublin, Bartosz Niedźwiecki – Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej – Ostaszewo - Mazowsze,  Marta Domachowska – Grupa „n-obrotów” – Toruń,   Paweł Płaszczak – „Folk w Krakowie”, Maciej Żurek i Marek Ruczko - Stowarzyszenie Tratwa - Olsztyn

kontakt: Remigiusz Mazur-Hanaj: incrudo@vp.pl

Prosimy przesyłać głos poparcia na e-mail, podając imię i nazwisko, miejsce na Ziemi, ewentualnie zawód/zajęcie, instytucję, którą Państwo reprezentujecie, oraz kontakt mailowy. Informacje te znajdą się po weryfikacji na stronie Listu, który wraz ze spisem sygnatariuszy skierowany zostanie 27 września do Instytutu Muzyki i Tańca, Polskiej Rady Muzycznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i redakcji niektórych czasopism.  

Agata Harz, śpiewaczka, Stow. Dom Tańca - Milanówek

Barbara Wilińska, śpiewaczka i muzyk, Dom Tańca Poznań

Katarzyna Huzarska, muzyk i oceanolog, Grupa Trójwiejska - Gdynia

 Seweryn Huzarski, ornitolog, Grupa Trójwiejska - Gdynia

20. Jagna Knittel, Stow. Panorama Kultur - Warszawa

Katarzyna Zedel, muzyk i fizyk - Wrocław

Anna Michalczuk, filolog, tancerka - Wrocław

Grzegorz Ajdacki, geograf  i tancerz, Stow. Dom Tańca - Warszawa

 Aleksandra Domańska, scenarzystka, reżyser - Warszawa

25. Bart Pałyga, muzyk (Laterna, Masala, Village Kollektiv,Yerba Mater, Zespół Polski) - Warszawa

Jarosław Jakimczyk, dziennikarz, historyk sztuki - Warszawa

Karolina Cicha, wokalista, kompozytorka, Warszawa-Białystok

Dariusz Anaszko, etno.serpent.pl - Warszawa

 Elżbieta Jabłońska, reżyser, Fundacja Sztuki Marebito - Warszawa

 30. Maciej Frączak, inżynier - Warszawa

Szymon Brzeziński, historyk, Stow. Dom Tańca - Józefów

Marcin Żytomirski, filolog i tancerz, Stow. Dom Tańca - Warszawa
Dorota Murzynowska, kulturoznawca, tancerka, Stow. Dom Tańca - Warszawa

Monika Walenko-Ili-Tsang, miłośniczka, etnomuzykolog - Londyn

35. Ewa Chomicka, filolog, etnolog, Państwowe Muzeum Etnograficzne - Warszawa

Xenia Starzyńska, architekt, śpiewaczka i tancerka, Stow. Wędrowni Architekci, Dom Tańca Poznań

Iwona Dornarowicz,  instruktor teatralny, prezes Stow. T-Art - Milanówek

Joanna Sarnecka, projekt Ulica Żydowska - Milanówek

 Małgorzata Maciejewska, filozofka, matematyczka, śpiewaczka i tancerka - Warszawa

40. Katarzyna Andrzejowska - de Latour - muzyk i nauczycielka muzyki - Milanówek

Daniel de Latour - ilustrator, muzyk - Milanówek

Katarzyna Sekutowicz, etnolożka, Stow.Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych - Warszawa

Olga Kapela, studentka - Zielonka

 Mateusz Dobrowolski, aktywista, Czerniaków - Warszawa

45. Sylwek Łuczak, artysta - Warszawa

Katarzyna Szurman, Kapela Czarne Motyle - Warszawa

Katarzyna Wińska, filozof, śpiewaczka, podróżniczka

Dominik Wóltański, astronom, grupa "n obrotów" - Toruń
 Jan Cieślawski, zajęcie: niechciane, organizacja: sam - Warszawa

50. Ryszard Latecki, muzyk - Warszawa

Ilja Sajtanow, muzyk, Moskwa - Rosja

Jacek Mielcarek, muzyk (Nisza, Kap. Brodów, A. Strug Kwartet), redaktor muz., Opole - Walidrogi
Marzena Mielcarek, muzyk, redaktor muz. "Muzyki Źródeł" w Radiu Opole, Opole - Walidrogi
 Kuba Mielcarek - student Akad. Muz. muzyk, Opole - Walidrogi

                                         55. Dorota Kozińska, krytyk muzyczny, publicystka, tłumaczka, "Ruch Muzyczny" - Warszawa

                                                                    Witold Roy Zalewski, operator dźwięku, muzyk, Dom Tańca Poznań/Warszawa

Konrad Zagajewski, śpiewak Scholi Teatru Węgajty, Kantor Scholae Gregorianae Silesiensis - Wrocław

Natalia Nojek, studentka - Trzebież/Poznań

 Alina Krystyna Szamruchiewicz, etnolog/socjolog, muzyk amator, Warszawa

 60. Julia Piwakowska, studentka, Grupa Trójwiejska, Gdańsk-Pustelnik-Kraków

Aleksandra Matyjaszczyk, coach, Lublin

Tomasz Rokosz, muzyk, etnolingwista, pracownik naukowy - Lublin

Katarzyna Tucholska, Warszawa - Lublin

 Małgorzata Kłych, etnolożka, animatorka kultury, Muzeum w Gliwicach - Katowice

65. Małgorzata M. Łazowska, teolożka, redaktorka - Warszawa

Joanna Jarco, projektant graficzny - Podkowa Leśna

Maja Wróblewska, etnolog, Warszawa

Beata Domaszewicz, prezeska Fundacji Miasto Aniołów - Radom

 Robert Pożarski, śpiewak, Stow. "Schola Gregoriana Silesiensis", Schola Teatru Węgajty, Bornus Consort - Warszawa

70. Damian Zazula, inżynier, miłośnik sportu i chorału

Agnieszka Kościuk, kulturoznawca - Lublin

doc. dr hab. Katia Michajłowa, folklorystka i antropolog kult., Inst. Etnologii i Folklorystyki Bułgarskiej Akademii Nauk
Sofia, Bulgaria

Jerzy Bartmiński, redaktor "Etnolingwistyki" - Lublin

 Anna Weronika Brzezińska, etnolożka i instruktorka rękodzieła art., Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM - Poznań

75. Jacek Wrzesiński, archeolog - Grzybowo

Andrzej Dziarski, architekt - Poznań

Jakub Żmidziński, dr adiunkt Uniwersytet Artystyczny - Poznań

Martyna Ratajczak, filozof, projektant graficzny, tancerka, Dom Tańca Poznań

 Piotr Ślusarek, inżynier - Wrocław

80. Ewa Walasek, romanistka i muzykolog, Wydawnictwo Kle - Warszawa
Piotr Kopszak, historyk sztuki, Muzeum Narodowe w Warszawie i Wydawnictwo Kle - Warszawa

Artur Frydrych, informatyk, muzyk folkowy, Suwałki/Poznań

Piotr Piszczatowski, socjolog, muzyk - Warszawa

  Katarzyna Lindner , socjolożka, etnomuzykolożka, tancerka, Fundacja Czas Tradycji - Warszawa

85. Teresa Diaczuk, muzyk - Kraków

Małgorzata Dziurowicz -Kaszuba etnografka, folklorystka - Sieradz

Joanna Zimniak, polonistka - Poznań

Joanna Błaszczyk, etnolog, podróżnik - Ozorków i reszta świata

 Małgorzata Kozłowska - Poznań
90. Agata Mazur - kulturoznawca i slawista - Kraków

Maria Jurczyszyn, śpiewaczka (Tołhaje), fotoedytor - Warszawa/Sanok

Waldemar Frąckiewicz, psycholog, fotograf, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury UMCS - Lublin

Luiza Szumiło, pedagog, muzyk, terapeuta, instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała, Teatr Improwizacji

 Karolina Podrucka, kulturoznawca, muzyk, Warszawa
95. Iwona Szymanowska, zespół Melodia w Polsce, studentka - Lublin
Tomasz Janas, dziennikarz - Poznań

Dagmara Luboń, tłumaczka

Magdalena Michalak - studentka, tancerka - Jelenia Góra/Wrocław

 Anna Ciszewska, nauczycielka polskiego - Warszawa

100. Barbara Potkańska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - Podkowa Leśna

Piotr Ligaj - tłumacz - Bruksela/Warszawa

Anna Uściłowska, psycholog - Warszawa

Joanna Polak, reżyser, artysta plastyk - Lublin

Magdalena Hollender, art. plastyk, członek Stowarzyszenia T-ART - Milanówek

105. Aleksandra Fronc, studentka malarstwa, ASP - Gdańsk

Agata Nowaczyk Łokaj, prawniczka, mama, choreoterapeutka -  Poznań

Paulina Kowalczyk, artysta - plastyk, wokalistka

Krzysztof Rogulski, artysta plastyk, ilustrator - Poznań

Anna Moroz-Darska - tłumacz, zespół Źdźbło, Grupa Trójwiejska - Gdańsk
110. Łukasz Darski - przewodnik, Grupa Trójwiejska - Gdańsk

Paulina Klebba, muzykolog, pedagog, nauczyciel rytmiki i muzyki - Warszawa

Joanna Szaflik, psycholog, Burzenin/Poznań

Marek Pałach-Rydzy, fizyk, informatyk - Praga, Czechy

Jarosław Michałowski, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta - Poznań\Gdańsk

115. Bożena Muszkalska, etnomuzykolog, UWr, UAM - Wrocław

Tomasz Nowak, etnomuzykolog, antropolog tańca, Instytut Muzykologii UW - Warszawa

Ewa de Mezer, doktorantka na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP, śpiewaczka, pianistka i tancerka - Poznań

Agnieszka Dragon, studentka kulturoznawstwa, UW , Suwałki/Warszawa

Józef Kałużyński, Kredyt Trade, Prezes Zarządu - Warszawa

120. Anna Rospondek - instruktor tańca - Kocina, Wielkopolska

Krzysztof Rospondek - skrzypek i harmonista - Kocina, Wielkopolska

Marcin Dec, archeolog pracujący w handlu - Pruszków

dr Tomasz Jeż, Instytut Muzykologii UW - Warszawa

Krzysztof Jegliński, architekt, malarz, pedagog - Sztokholm, Szwecja

125. Elwira Skrobska,   wokalistka, akustyk, animator - Sosnowiec

Karolina Waszczuk, kulturoznawca, Warsztaty Kultury - Lublin

Agnieszka Rogalska Jung, kulturoznawca, Miejski Ośrodek Kultury  - Józefów

Sybilla Bocian - agent ubezpieczeniowy, sympatyczka muzyki żywej - Bolechowo

Katarzyna Trebeschi - muzykolog, śpiewaczka, mama - Stow. Dom Tańca - Warszawa/Suwałki

130. Leszek Kozicz, informatyk, były muzyk ludowy Kapela Ziele - Warszawa

Tomasz Natański, stróż słowiańskiej mowy, Paryż

Anna Najgrakowska, anglista, miłośniczka tańca i śpiewu - Poznań
Marcin Najgrakowski, miłośnik tańca i kultury ludowej - Poznań
Małgorzata Socha, fizjoterapeuta i choreoterapeuta, tancerka - Kielce/Warszawa

135. Bogusław Kłosiewicz - adwokat, sekretarz Zarządu Fundacji Pro Academia Narolense - Warszawa, Narol

Inga Pytka - Sobutka, Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie "Projektoriat" - Szydłowiec

Natalia Niedźwiecka, socjolog, Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis" - Wrocław

Krystyna Laskowska-Dzięciołowska, instruktor rękodzieła - Poznań

Marta Graban-Butryn, kulturoznawca - Lublin

140. Barbara Songin, aktorka, reżyser, muzykant, Kolektyw Artystyczny FURU, Polska

Magda Przebitkowska - Poznań

Małgorzata Pałach-Rydzy

Katarzyna Żytomirska, etnolog, pisarka - Warszawa

Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz, muzyk-amator - Warszawa

145. Maria Krawczyk, redaktor i miłośniczka tańca, Ośrodek KARTA - Warszawa

Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, etnolog, kulturoznawca - Warszawa

Dorota Krempa, wokalistka zespołu Na Tak - Lublin

Agnieszka Matysiak, filolog, członkini zespołu folkowego „Czarolija” - Poznań

Bożena Lewandowska, etnomuzykolog, Instytut Muzykologii UJ - Kraków

150. Joanna Gostkowska - architekt, tancerka , grupa Trójwiejska - Gdańsk

Beata Wińczyk, śpiewająca agentka ubezpieczeniowa, prezeska Stow. Rzeczpospolita Babska - Toruń

Elżbieta Zalewska, księgowa, cymbalistka - Piaski k/Ełku

Adam Prószyński, pracownik naukowy Katedry Fizyki Stosowanej Politechnika Lubelska, Dzierzkowice

Karol "Karol" Ejgenberg, Administrator Listy Muzykant - Warszawa

155. Anna Szewczuk, etnomuzykolog, Radiowe Centrum Kultury Ludowej - PR 2 Polskie Radio - Warszawa

Maria Baliszewska, etnomuzykolog, Polskie Radio - Warszawa

Wiesława Kubów, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej - Łukowa

Leszek Rewers, prezes Stow. na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania, twórca Ogólnopolskiego Ruchu Flażoletowego - Poznań

Liliana Nawrot, historyk filozofii - Wrocław

160. Krzysztof Witkowski, informatyk, asystent naukowy w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej - Poznań

Bartosz Kurowski, student Wydziału Nauk Społecznych Uniw. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - Wrocław

Ewa Włodarczyk - pedagog, pracownik naukowy - Poznań

Jolanta Wnuk, historyk sztuki, kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum w Gliwicach

Małgorzata Pierzchała, założycielka chóru Allegrezza del Canto - Warszawa

165. Maria Artemiuk, kulturoznawca, Warsztaty Kultury - Lublin

Katarzyna Mróz, etnolog - Kurpie

Przemysław Bartuszek, bibliotekarz - CE UW - Warszawa

Dominika Borkowska,  kulturoznawca, filolog, tancerka - Warszawa

Artur Witczak, muzyk instrumentalista, dudziarz, wytwórca instrumentów - Ostrów Wielkopolski

170. Katarzyna Pilzak, studentka, tłumaczka, wokalistka-amatorka - Warszawa

Radosław Zdaniewicz, archeolog, Muzeum w Gliwicach, Gliwice

Małgorzata i Radosław Okulicz-Kozarynowie, UAM, Poznań

Halina Kukiełka, nauczyciel, instruktor tańca, Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych; Koło ZMW Jasiennik Stary

175. Agata Kusto, etnomuzykolog - Lublin

Ewa Wróbel-Kacprowicz - muzyk, etnomuzykolog, śpiewaczka (m.in. Werchowyna), pedagog muzyczny - Warszawa

Ewa Lewandowska, nauczycielka, prezeska stowarzyszenia Środek Świata, Poznań

Wojciech Retz, instruktor terapii osób niepełnosprawnych poprzez sztukę - Chodzież

Piotr Kędziorek, etnolog, dziennikarz; Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Polskie Radio - Warszawa

180. Wojciech Ossowski – mieszkaniec wsi, nierób i margines

Taras Shumeyko, filolog, Kijów - Warszawa

Paweł Kozłowski - redaktor, tłumacz, przyrodnik - Sulejówek

Kuba Borysiak - etnomuzykolog, muzyk, dziennikarz - Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Polskie Radio - Warszawa

Anna Szotkowska - muzykolog, Polskie Radio - Warszawa

185. Wojciech Jankowski, etnolog,  Radio Wnet - Warszawa

Anna Grzeszczuk, kulturoznawca, fotograf, nauczyciel - Edynburgh

Agnieszka Pełka, filolog, bibliotekarka, śpiewaczka, skrzypaczka in spe - Szczecin

Monika Kowalska, miłośniczka pieśni, slawistka - Szczecin

Barbara Sobolska, restaurator - Jordanów

190. Barbara Wojtowicz, etnolog - Poznań

Romuald Bartkowicz, dziennikarz obywatelski, autor audycji muzycznych w Radiu Wnet - Warszawa

Mateusz Niwiński, etnolog, muzykant, zabawkarz, Stow. Akademia Łucznica, Stow. Dom Tańca - Otwock

Agnieszka Niwińska, rękodzielniczka, pedagog przedszkolny, Stow. Akademia Łucznica, Stow. Dom Tańca - Otwock

Leszek Kolankiewicz, kulturoznawca, Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego - Warszawa

195. Agnieszka Karcz, Warszawa

Ignacy Gajo, Dom Tańca, Warszawa

Anna Przybylska - pedagog, instruktor zajęć plastycznych, prezeska Polskiego Stow. Kreatywności - Poznań

Wanda Księżopolska, Muzeum Regionalne w Siedlcach i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach

Marta Kluszczyńska, miłośniczka muzyki tradycyjnej, Poznań

200. Dawid Hallmann, Towarzystwo Michała Archanioła - Tarnów

Marta Tomczak, tancerka, historyk sztuki - Poznań

Zuzanna Kołomecka, inżynier, Warszawa

Ryszard Kawalec, aktor, reżyser, Fundacja ANIMA MUNDI - Warszawa

Anna Braćko, tancerka - Warszawa

205. Ewelina Grygier, muzyk folkowy - Poznań

Gustaw Juzala, etnomuzykolog, Instytut Archeologii i Etnologii PAN - Kraków

Monika Gosiewska, skrzypce, project manager, Grupa Trójwiejska - Gdynia

Anna Walkowiak, studentka slawistyki i religioznawstwa, Piwnica Śpiewu Tradycyjnego - Kraków

Barbara Derlak - Piwnica Śpiewu Tradycyjnego, Radio Pryzmat, kapela Gdziebasy - Kraków

210. Marta Uszyńska - Warszawa

Marcin Pirecki, Piwnica Śpiewu Tradycyjnego - Kraków

Julita Monika Charytoniuk, kulturoznawca,  Białostockie Muzeum Wsi - Białystok

Maciej Łata  - "Folk w Krakowie" - Tarnów

Karolina Socha-Duśko - tłumacz, Piwnica Śpiewu Tradycyjnego - Kraków

215. Marek Bugno, fizjoterapeuta, miłośnik muzyki wszelakiej - Ozorków

Anna Danilewicz - Białystok

Mirosław Nalaskowski - muzyk, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

Maksymilian Norwa - Warszawa

Małgorzata Wosińska - muzyk, antropolog kultury, etnomuzykolog: Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM - Poznań

220. Ewa Hubar, etnolog - Kraków

Dariusz Wróblewski, prywatny przedsiębiorca, muzyk - Kolno

Mateusz Wiliński, psycholog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Poznań

Danuta Murzynowska - Warszawa

Agnieszka Tkaczyk, studentka, Zamość-Wrocław

225. Zuzanna Jendryczko, socjolog - Warszawa

Henryk Dumin, etnolog, folklorysta, Fundacja Dominium Łomnica

Dominik Doliński, spedytor - Zielona Góra

Anna Szczęsna  - pedagog, Uniwersytet Zielonogórski - Zielona Góra

Stanisław Reiser - Gliwice

230. Mateusz Flak, Silkeborg/Kraków

Swietlana Butskaja, śpiewaczka, muzykolog - Węgajty/Mińska, Białoruś

Jacek Kopczyński, konstruktor, Zielona Góra

Krystian Pisowicz - psycholog, instruktor rzemiosła art., pisarz i realizator filmów o tematyce folklorystycznej - Kraków

Lena Smakowska, tancerka - Polska/Katar

235. Jędrek Walc - tłumacz, trener, podróżnik - Podkowa Leśna

Przemysław Foryś - Opole

Natalia Oniśk - w podróży

Paweł Gęsich, wolnomyśliciel, miłośnik muzyki tradycyjnej, muzyk (amator-hobbysta) - Warszawa

Joanna Iwanowska - filolog, pedagog - Warszawa

240. Maria Miotk, tancerka, choreograf, Peńa Flamenco "La Paloma" - Sopot

Patrycja Dominiak, entomolog, grupa Trójwiejska - Malbork

Antoni Beksiak, kurator, krytyk muzyczny, twórca, Stow. "Dom Tańca" i "Turning Sounds" - Warszawa

Magdalena Lisowska, miłośniczka kultury tradycyjnej, członek Zespołu Pieśni i Tańca SGH - Chełm/Warszawa

Daniel Gutt - muzyk - Warszawa

245. Beata Grzegrzółka Jóźwiak - Warszawa

Tomasz J. Popielicki, tłumacz, ceramik, fotografik, nauczyciel

Agnieszka Rostkowska, tłumacz - Warszawa

Magdalena Strusińska, teoretyk muzyki, śpiewaczka, organistka - Warszawa

Katarzyna Makaruk - tłumaczka, wielbicielka śpiewu tradycyjnego, grupa Rozśpiewania Warszawskie - Warszawa

250. Joanna Słota, etnolog, Kraków

Sylwia Arszennik - Pruszków

Joanna Burgiełł - Brwinów

Natalia Żakowska, doktorantka w Instytucie Orientalistycznym UW, indolog, etnomuzykolog - Warszawa

Przemysław Woźniak - Warszawa

255. Krystyna Prawdzic-Gliszczyńska - informatyk, Warszawa

Dorota Sołęga, etnolog, Zespół Muzyki Dawnej przy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Małgorzata Dymek, germanistka, studentka PWSFTViT w Łodzi (Wydz.Operatorski i Realizacji TV) oraz PJWSTK - Warszawa

Julia Popkiewicz, etnolog, reżyser - Wrocław

Maria Baranowska, nauczycielka - Warszawa

260. Jan Baranowski, matematyk, nauczyciel, redaktor - Warszawa

 Aleksandra Kasperczak, architekt krajobrazu - Wrocław

Marek Przewłocki - muzykant - skrzypek, podróżnik - włóczęga, Polska

Bohdan Imiela,  dj / muzyk - Oborniki  Śląskie

Erdmute Sobaszek, aktorka Teatr Węgajty / projekt terenowy - Węgajty

265. Małgorzata Bielińska, filolog, kurator projektów w  Domu Pracy Twórczej w Wigrach - Sejny/Wigry

 Ewa Rakiel, ekolog/etnolog - Oborniki Śląskie

Olga Lidia Kozłowska, psycholog - Warszawa

Anna Szewczyk prawniczka, miłośniczka śpiewu i tańca - Olsztyn

Agnieszka Furmańczyk - etnolog,pozłotnik, konserwator dzieł rzemiosła art. - Wrocław

270. Karolina Gierula, studentka kulturoznawstwa, UKSW, Jankowce/Warszawa

Justyna Socha, agent ubezpieczeniowy, Poznań

Monika Dudek, etnolog, instruktorka tańców ludowych, Tenczynek/Kraków

Gracjana Woźniak, psycholożka, trenerka, Stow. Dom Tańca i Stow. Trenerów Org. Pozarządowych STOP - Warszawa

Kinga Pecyna, filolog, pielęgniarka - Milanówek

275. Piotr Pecyna, policjant, sympatyk pozytywnych pomysłów - Milanówek

Wojtek Choroszewski, przedsiębiorca - Wrocław

Julianna Skarżyńska, studentka - Warszawa

Katarzyna Płocińska - pedagog, animator - Pruszków

Magda Papuzińska, redaktor - Żabia Wola

280. Anka Mieczkowska, miłośnik muzyki, Warszawa

Magdalena Majewska, producent eventów , Warszawa

Katarzyna Adamowicz, realizator dźwięku, PWST Kraków

Marta Grundwald, filozof, poszukiwacz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław

Małgorzata Makowska, harmonistka pedałowa, zespół Stela, Suwalszczyzna/Podlasie

285. Agata Matecka, nauczyciel muzyki w Szkole Waldorfskiej w Warszawie

Przemysław Matecki, artysta malarz - Warszawa

Julia Doszna, pieśniarka, Łemkowszczyzna - Łosie

Magdalena Majdak, Polska Akademia Nauk, pracownik naukowy, językoznawca, nauczyciel emisji głosu - Warszawa

Monika Blige, teatrolożka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego - Wrocław

290. Iza Sliwkiewicz - kulturoznawca - Londyn

Katarzyna Rosik, grafik, introligator, grupa „n obrotów״ - Toruń
Bartosz Pawlonka, grafik, grupa „n obrotów״ - Toruń

Piotr Baczewski, biolog, fotograf - Warszawa

Katarzyna Staniszewska - Warszawa

295. Doroteusz Fionik, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, białoruska grupa Żemerwa - Bielsk Podlaski

Ignacy Dumin, etnolog, Jelenia Góra/Wrocław

Ewa Klekot, etnografka i antropolożka kultury, tłumaczka, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW - Warszawa

Tomasz Mazurek, lekarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

Piotr Soroka - administracja państwowa/student - Łódź

300. Agnieszka Jeż, muzykolog i bibliotekarz - Warszawa

Agata Mazur, etnomuzykolog, Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

Henryk Welcz, lekarz, nauczyciel akademicki, uniwersytet Medycznyc - Lublin

Andrzej Sar, muzyk, gł. instruktor ds. kultury ludowej, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Piotr Kapela, inżynier - Zielonka

305. Michał Tyrpa, Fundacja Paradis Judaeorum, akcja "Przypomnijmy o Rotmistrzu" - Kraków

Anna Pietrzkiewicz-Read, etnolog, Edynburg

Olga Szymkowska, bezrobotna etnolożka, Żary, Lubuskie

Olga Szymula, wokalistka i animatorka kultury, Stowarzyszenie Turning Sounds, Warszawa

Agnieszka Berger-Czeżowska - milośniczka muzyki i tańca "in crudo", rzeźbiarka i filolog - Australia

310. Agnieszka Leo-Sielicka, dziennikarka PR SA - Warszawa

Elżbieta Kasznia, śpiewaczka kurpiowska, bibliotekarka - Rozogi

Anna Zięba, archeolog z Żywca, związana z "n obrotów" z Torunia

Joanna Nalewajko-Kulikov, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk - Warszawa

Tomek Grobelski, Uniwersytet Opolski - Brzeg

315. Tomasz Szerszeń - antropolog kultury, fotograf, "Konteksty" - Warszawa

Mateusz Czapliński, informatyk, śpiewak i tancerz, Piwnica Śpiewu Tradycyjnego - Kraków

Natalia Usenko, autorka książek dla dzieci, poetka, tłumaczka - Warszawa

Bogusława Jasek, Grupa Trójwiejska - Gdańsk

Kryśko Jaroslav; bandurysta, bandura tradycijna, Ukraina, Lviv

320. Anastazja Bernad, Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej przy. Fundacji Muzyka Kresów, Warszawa

Jan Słowiński - Festiwal ROZSTAJE / Crossroads Festival Krakow
Joanna Słowińska / Kraków

Olga Żuchowska, studentka ASP - Warszawa

Stefan Żuchowski - artysta malarz, nauczyciel, filmowiec - Warszawa

325. Marta Urban-Burdalska, psycholog, trener PTP, Stowarzyszenie "Tratwa", Olsztyn-Lublin

Justyna Mazurkiewicz, Grupa Trójwiejska - Gdańsk

Ewelina Rutka, pedagog rewalidant - Szczecin

Patryk Wernio, tancerz, ekonomista - Warszawa

Agata Abramowicz - Warszawa

330. Sylwia Ufnalska, tłumacz naukowy - Poznań

Michał Maziarz - przewodnik, muzyk - Kraków

Anna Zbrojkiewicz, nauczyciel muzyki - Częstochowa

Agnieszka Kostrzewa, muzykolog, Muzem Etnograficzne w Toruniu

Marek Jakubczak - Lublin

335. Joanna Kowal - etnolog - Bielsko-Biała

Monika Banach - tłumacz, Gdańsk/Sztokholm

Agnieszka Derszen, przedsiębiorca - Komorniki k/Poznania

Zuzanna Szczerbińska - fotograf, pracownik socjalny - Poznań

dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Instytut Kultury Polskiej UW - Warszawa

340. Zygmunt Orlik, miłośnik tańca i kultury ludowej - Poznań

Barbara Bogucka, nauczyciel /muzealnik / tancerka amatorka - Poznań

Doroteusz Fionik, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, białoruska grupa "Żemerwa" - Bielsk Podlaski